Selecteer een pagina

Ananda logo

Ananda

Dieet aanbevelingen voor gezondheid op basis van Ayurvedische wijsheid

Algemene Voorwaarden

Wij geven u het niet-exclusieve, beperkte gebruik van onze website Ananda (https://ananda.justgopink.com) door Just Go Pink! (het “product”) in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (het abonnement) uitgegeven door ons bedrijf.

1. Levering

Nadat met succes een automatisch facturatieprofiel is aangemaakt, krijgt u direct toegang tot het besloten deel van de website, waar u een gepersonifieerde lijst van aanbevolen voedingsmiddelen kunt laten genereren. Vanaf dat moment kunt u inloggen op https://ananda.justgopink.com/nl/login om lijsten van aanbevolen voedingsmiddelen voor zoveel cliënten te genereren als u wilt.

Nadat het automatische facturatieprofiel is aangemaakt, krijgt u toegang tot de website voor de periode van 4 weken, of de creatie van 20 lijsten, afhankelijk van welke van de twee zich als eerste voordoet. Daarna wordt uw eerste maand in rekening gebracht. Als uw eerste betaling succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt u een e-mailbewijs van de transactie en wordt uw abonnement gedurende 1 maand geactiveerd.

2. Eigendom

U mag geen intellectuele of exclusieve eigendomsrechten claimen op onze producten. Alle producten zijn eigendom van Just Go Pink! Zij worden geleverd “as is” zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of onvermogen om onze producten te gebruiken.

3. Inhoud van de site

Alle inhoud van de site, inclusief afbeeldingen en documentatie die wordt gepubliceerd op https://ananda.justgopink.com is eigendom van Just Go Pink! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Just Go Pink!

4. Restitutiebeleid

We bieden geen restituties voor de producten op https://ananda.justgopink.com. In plaats daarvan krijgt u een proefperiode van 4 weken / 20 lijsten gratis. Als de producten u niet bevallen, annuleert u eenvoudig uw abonnement vóór het einde van uw proefperiode. Let op: door een product te kopen op onze website, gaat u akkoord met de voorwaarden van het restitutiebeleid.

5. Terugbetalingen

Wanneer er uit naam van Just Go Pink! kosten bij u in rekening zijn gebracht die u niet kunt herleiden, of wanneer u een verzoek tot terugbetaling wilt indienen, dan dient u allereerst contact met ons op te nemen alvorens u een storneringsverzoek bij uw bank indient. Wij behouden ons het recht voor om terugbetalingen te betwisten indien de kosten gerechtvaardigd zijn en er geen communicatie van de abonnementhouder heeft plaatsgehad.

6. Ondersteuning

Just Go Pink! biedt het gebruik van Ananda zoals het is. We doen er alles aan om de functioneel en bereikbaar te houden. Wij bieden geen voedingsadvies anders dan wat Ananda genereert.

7. Transactie-e-mails

Just Go Pink! kan u per e-mail berichten sturen met betrekking tot uw abonnement op Ananda. Deze transactie-e-mails kunnen onder meer melding bevatten van wijzigingen in abonnementen, wijzigingen in onze algemene voorwaarden, kennisgevingen met betrekking tot het verstrijken van abonnementen en andere transactie-emails in verband met uw abonnement op Ananda.

8. Prijswijzigingen

Just Go Pink! behoudt zich het recht voor om, tijdelijk of permanent, een abonnement met of zonder kennisgeving te wijzigen of te stoppen. Prijzen van alle producten zijn onder voorbehoud. Kennisgeving van prijswijzigingen vindt plaats op de site.

9. Acceptatie

Door uw product (en) aan te schaffen geeft u aan dat u de Algemene Voorwaarden die op deze pagina zijn gedetailleerd gelezen en in overeenstemming zijn.

10. Wet- en rechtsbevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden geregeld volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder inachtneming van het conflict van de rechtsbeginselen. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door nationale of federale rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk, en de partijen komen overeen met de persoonlijke jurisdictie van genoemde rechtbanken.

Wij behouden ons het recht voor om de huidige Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te wijzigen.